Menu

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Home Page

Welsh

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol.A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Mistar Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau anifeiliaid gwahanol y jyngl. A fun Welsh children's song introducing various jungle animals.

Caru Canu | Wishi Washi (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn son am lendid a golchi yn y bath. A fun Welsh children's song introducing bath time and cleanliness.

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump.A song to practice counting to five.

Top